Siirry suoraan sisältöön
B.UP Coaching® RIKASTAA
LIIKETOIMINTAA
TYÖYHTEISÖÄ
IHMISEN IDENTITEETTIÄ

KOHDATAAN.
RAKASTU MATKAAN.
MENESTYTÄÄN YHDESSÄ.


Ensimmäinen askel kohti valitsemaasi päämäärää.

Menestys- ja muutosvalmennus rikastaa.


B.UP Rikastaa asiakkaita kirkastamalla liiketoiminnan ydintä, lisäämällä työyhteisön hyvinvointia ja edistämällä yksilön identiteetin vahvistumista. Asiakaspalautteiden mukaan vaikutukset työarjessa ovat merkittäviä sekä liiketoiminnan että yksittäisen osallistujan osalta.

B.UP Palveluiden perustana on tieteellisesti tutkittu tieto. Asiakaskohtaamisisa menetelmänä on B.UP Coaching®. Menetelmä yhdistää uniikilla ja helposti ymmärrettävällä tavalla liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen malleja sekä käyttäytymistieteitä Life Coaching prosessiin.

TULEVAISUUS ON TÄSSÄ JA NYT.

Vahvistamalla edellytyksiä tulevaisuusajatteluun ja lisäämällä muutoskyvykkyyttä ajatuksen virta avautuu. Syntyy tilaa uudenlaisille johtopäätöksille. Johtopäätöksille joista syntyy toimintamalleja joihin sitoutuminen vie eteenpäin. Liiketoimintaa. Työyhteisöä. Ihmistä.

ASKEL YRITYSVASTUULLISEEN TOIMINTAAN.

Yritysvastuu vaikuttaa jokaisen yrityksen työarkeen. ESG (Environment, Social, Governance) suomalaisittain YSH eli ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hallinnollinen vastuu ovat osa yrityksen modernia yhteiskuntatoimijuutta. B.UP tukee yritysvastuullisuuden arkipäiväistämisessä osaksi sujuvaa työarkea jolla varmistetaan menestysmatkan jatkuvuus pitkälle tulevaisuuteen.

MENESTYS ON SARJA MERKITYKSELLISIÄ TEKOJA.

B.UP Rikastavat palvelut toteutetaan asiakkaalle parhaiten soveltuvalla tavalla yhdistäen lähi- ja etäcoachingia. Kohtaamisten kesto vaihtelee aihealueesta riippuen 45 minuutin yksittäisistä kohtaamisista pidemmän aikavälin prosesseihin, joilla tavoitellaan pysyviä muutoksia toiminnassa

TUTKIMUSMATKA TULEVAISUUTEEN SINULLE JA LIIKETOIMINNALLE.

b.UP KOMPASSIT

Muutokseen on helpompi tarttua, kun tiedostat vallitsevat olosuhteet. B.UP Kompassit auttavat sinua saamaan nykyhetken näkyville. Valitse alta sinulle sopiva kompassi. Halutessasi voit käydä tekemässä vaikka kaikki alla olevat kompassit. Kompassi on kysely, jossa arvioit tyytyväisyyttä ja merkityksellisyyttä kunkin kyselyssä olevan asian osalta. Kyselyn lopussa voit halutessasi varata veloituksettoman läpikäynnin tuloksillesi yhdessä B.UP Coachin kanssa.

business kompassi

B.UP BUSINESS KOMPASSI Sinulle joka haluat helposti käydä läpi liiketoiminnan erilaisia osa-alueita ja saada näkökulmaa liiketoiminnan kehittämistarpeista.

TUNNEkompassi

B.UP TUNNEKOMPASSI selvittää miten voit työpaikalla. Positiivinen tunneilmapiiri luo pohjaa hyvinvoivalle työyhteisölle, jossa on avoin vuorovaikutus ja tunteiden näyttäminen sallittua.

ELÄMÄNHALLINNAN kompassi

B.UP ELÄMÄNHALLINNAN KOMPASSI Sinulle joka haluat saada näkökulmaa elämääsi. Kompassin avulla voit käydä läpi elämäsi erilaisia osa-alueita, jotta voit aloittaa muutoksen.

B.up syntyi ilosta ja intohimosta

UUDEN ÄÄRELLÄ.

Kiitollisena tunnen tekemiselläni olevan merkitystä. On todella innostavaa nähdä kuinka B.UP on muutoksessa eteenpäin menevä. Liiketoiminnan kehittäminen ja ihmisten toiminta työyhteisössä kiinnostavat minua. Koen tärkeäksi käyttää aikaani yritykseni peruspilareiden rakentamiseen ja huoltamiseen; työvälineiden sekä tutkimusmatkojen sisältöjen kehittämiseen. Yhteistyö asiakkaiden kanssa mahdollistaa menetelmien ja sisällön laadun tarkastelun myös ”asiakkaan silmin”. Asiakkailta saadun palautteen perusteella B.UP Coaching® toimii liiketoiminnan kehittämisessä sekä lisää ihmisten hyvinvointia.

TULEVAISUUS ON TÄSSÄ JA NYT.

Pitkään kokemukseeni, yritysjohdon, myynnin ja asiantuntijoiden kanssa työskentelystä yhdistän uusia kokemuksia, joissa työskennellään B.UP Coaching® menetelmällä. Kokemuksellisesti käsitykseni vahvistuu siitä miten tärkeää on tarkastella vallitsevia olosuhteita säännöllisesti. Näkyväksi tulleelle on mahdollista tehdä tarvittaessa muutoksia. Liiketoiminnan tarkasteluun on tarpeen yhdistää ihmisten tuoman moninaisuuden arvo sekä arvomaailma ja motivaatio. Nämä ratkaisevat lopulta sen miten yrityksen strategia konkretisoituu teoiksi ja suunnitelmien käytäntöön vieminen onnistuu työyhteisössä. Sujuva yhteistyö ja tuloksellinen toiminta vievät eteenpäin.

B.UP:ssa liiketoiminnan ytimen kirkastaminen ja ihmisen identiteetin vahvistaminen on jatkumo. Näkökulmani siihen, miten ihminen yksilönä tai ihmissuhteissa, yrittäjänä tai työntekijänä, löytää tasapainon itsensä kanssa lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toiveemme, halumme sekä päämäärämme muuttuvat aika ajoin ja olennaista onkin selkeyttää ajatuksia matkan aikana. Joustava mieli mahdollistaa muutokseen johtavan toiminnan.

Koemme ja tunnemme muutoksen olevan voimaannuttavaa.

B.UP Katse eteen ja ylös.

Sydämestä käsin, Katja Koskimies

BupUP Oy
+358 50 3585723
info@bupup.fi

Laskutustiedot
Verkkolaskuna: 003730977939
Verkkolaskujen välittäjä: 003708599126 (Liaison)
Sähköpostitse: fennoa.FI.P.144370-4@docinbound.com
Postitse: BupUP Oy, PL 52691, 01051 LASKU