Siirry suoraan sisältöön
B.UP COACHING
HERÄTTI
UUSIA
AJATUKSIA

B.UP Palvelut

Sinä valitset päämäärän - B.UP mukana matkallasi!


B.UP LIIKETOIMINTA KASVUUN  
B.UP Liiketoiminta kasvuun vie yrityksesi tutkimusmatkalle, jolla vahvistetaan liiketoiminnan tavoitteiden täyttymistä.


B.UP MENESTY MATKALLA  
Menesty matkalla vapauttaa ajatuksenvirran muotoilemaan juuri sinulle merkityksellisen tavan elää.


B.UP KOUTSI LÄHELLÄ  
B.UP Liiketoiminta kasvuun vie yrityksesi tutkimusmatkalle, jolla vahvistetaan liiketoiminnan tavoitteiden täyttymistä.

TERVETULOA TUTKIMUSMATKALLE!

B.UP Rikastavat palvelut

Sinä valitset päämäärän - B.UP on mukana matkallasi!

KOHDATAAN. RAKASTU MATKAAN. MENESTYTÄÄN YHDESSÄ.


B.UP LIIKETOIMINTA KASVUUN  
B.UP Liiketoiminta kasvuun vie yrityksesi tutkimusmatkalle, jolla vahvistetaan liiketoiminnan tavoitteiden täyttymistä.


B.UP MENESTY MATKALLA  
B.UP Menesty matkalla vapauttaa ajatuksenvirran muotoilemaan juuri sinulle merkityksellisen tavan elää.


B.UP KOUTSI LÄHELLÄ  

B.UP Koutsi lähellä - mukanasi matkalla liiketoiminnan tai henkilökohtaisen kehittymisen näkökulmasta. Uskalla menestyä.

B.UP TUTKIMUSMATKAT

B.UP TUTKIMUSMATKAT pohjautuvat tieteellisesti tutkittuun tietoon. Tutkimusmatkojen viitekehyksenä toimivat kognitiivinen, positiivinen ja valmentava psykologia sekä organisaatiopsykologia ja johtamisen teoriat. Tutkimusmatkoilla suunnataan kohti haluttua päämäärää. Silloin korostuu ratkaisukeskeisyys.

Tutkimusmatkat kohdistuvat LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN tai JOHTAMISEEN. Oleellinen osa B.UP Tutkimusmatkoja on IHMISTEN VALMENTAMINEN työyhteisön jäsenenä ja ihmisen elämänhallinnan vahvistaminen. Tutkimusmatkoilla on tunnetyöskentely jollain tavalla aina mukana, kun ollaan tekemisissä ihmisten kanssa.

TUTKIMUSMATKAN KESTO vaihtelee aihealueesta riippuen aina 60 minuutin yksittäisistä kohtaamisista pidemmän aikavälin prosesseihin, joilla tavoitellaan PYSYVIÄ MUUTOKSIA TOIMINNASSA. Hyödynnämme joustavasti modernia teknologiaa valmennusvälineenä jolloin lähivalmennusten lisäksi on mahdollisuus etä- tai verkkovalmennukseen TUTKIMUSMATKALLA.

b.UP KOMPASSIT

B.UP Kompassit auttavat sinua saamaan nykyhetken näkyville. Muutokseen on helpompi tarttua, kun tiedostaa tilanteen jossa on. Voit kyselyn lopuksi halutessasi varata veloituksettoman läpikäynnin tuloksillesi yhdessä B.UP Koutsin kanssa.

business kompassi

B.UP BUSINESS KOMPASSI Sinulle joka haluat helposti käydä läpi liiketoiminnan osa-alueita ja saada näkökulmaa liiketoiminnan kehittämiseen. Menesty matkalla.

TUNNEkompassi

B.UP TUNNEKOMPASSI selvittää miten voit työpaikalla. Positiivinen tunneilmapiiri luo pohjaa hyvinvoivalle työyhteisölle, jossa on avoin vuorovaikutus ja tunteiden näyttäminen sallittua.

ELÄMÄNHALLINNAN kompassi

B.UP ELÄMÄNHALLINNAN KOMPASSI Sinulle joka haluat saada näkökulmaa elämääsi. Kompassin avulla voit käydä läpi elämäsi erilaisia osa-alueita, jotta voit aloittaa muutoksen.

Tapaa asiantuntijamme

B.UP SYNTYI ILOSTA JA INTOHIMOSTA

B.UP Mukana matkallasi – TEKEMISEN ILOSTA UUDEN ÄÄRELLÄ

On todella innostavaa nähdä kuinka pala kerrallaan B.UP rakentuu ja on muutoksessa eteenpäin menevä. Suurin osa aikaani on mennyt yritykseni peruspilareiden rakentamiseen; työvälineiden sekä tutkimusmatkojen sisältöjen kehittämiseen. Työ asiakkaiden kanssa on mahdollistanut menetelmien ja sisällön laadun tarkastelun myös ”asiakkaan silmin”. Asiakkailta saadun palautteen perusteella B.UP Coaching toimii liiketoiminnan kehittämisessä sekä lisää ihmisen hyvinvointia. Kiitollisena tunnen tekemiselläni olevan merkitystä!

Tulevaisuus uuden äärellä

Liiketoiminnan kehittäminen kiinnostaa minua ja on ydinosaamistani erilaisista näkökulmista. Pitkään kokemukseeni, yritysjohdon, myynnin ja asiantuntijoiden kanssa työskentelystä, olen yhdistänyt uudet kokemukset joissa työvälineenä on B.UP Coaching. Nämä yhdistetyt kokemukset ovat vahvistaneet käsitystäni siitä, miten tärkeää on pysähtyä tarkastelemaan vallitsevia olosuhteita säännöllisesti. Totuudellisesti. Näkyväksi tulleelle on mahdollista tehdä tarvittaessa muutoksia. Tähän liiketoiminnan tarkasteluun on tarpeen yhdistää ihmisten arvomaailma ja sisäsyntyinen motivaatio. Nämä ratkaisevat lopulta sen miten yrityksen strategia konkretisoituu teoiksi ja suunnitelmien käytäntöön vieminen onnistuu sekä työpaikan yhteistyö sujuu ja tulos syntyy.

B.UP:ssa liiketoiminnan ytimen kirkastaminen ja ihmisen identiteetin vahvistaminen on jatkumo. Näkökulmani siihen, miten ihminen yksilönä tai ihmissuhteissa, yrittäjänä tai työntekijänä, löytää tasapainon itsensä kanssa lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toiveemme, halumme sekä päämäärämme muuttuvat aika ajoin ja olennaista onkin selkeyttää ajatuksia matkan aikana, jotta tarvittavat muutokset on mahdollista tehdä. Elämää muutoksessa!

B.UP Katse eteen ja ylös ❤️

Tervetuloa
B.UP TUTKIMUSMATKALLE

Katja Koskimies, Toimitusjohtaja

BupUP Oy
+358 50 3585723
info@bupup.fi

Laskutustiedot
Verkkolaskuna: 003730977939
Verkkolaskujen välittäjä: 003708599126 (Liaison)
Sähköpostitse: fennoa.FI.P.144370-4@docinbound.com
Postitse: BupUP Oy, PL 52691, 01051 LASKU