Siirry suoraan sisältöön
B.UP Coaching® RIKASTAA
LIIKETOIMINTAA
TYÖYHTEISÖÄ
IHMISEN IDENTITEETTIÄ

KOHDATAAN.
RAKASTU MATKAAN.
MENESTYTÄÄN YHDESSÄ.


Ensimmäinen askel kohti valitsemaasi päämäärää.

b.UP KOMPASSIT

Muutokseen on helpompi tarttua, kun tiedostat vallitsevat olosuhteet. B.UP Kompassit auttavat sinua saamaan nykyhetken näkyville. Valitse alta sinulle sopiva kompassi. Halutessasi voit käydä tekemässä vaikka kaikki alla olevat kompassit. Kompassi on kysely, jossa arvioit tyytyväisyyttä ja merkityksellisyyttä kunkin kyselyssä olevan asian osalta. Kyselyn lopussa voit halutessasi varata veloituksettoman läpikäynnin tuloksillesi yhdessä B.UP Coachin kanssa.

business kompassi

B.UP BUSINESS KOMPASSI Sinulle joka haluat helposti käydä läpi liiketoiminnan erilaisia osa-alueita ja saada näkökulmaa liiketoiminnan kehittämistarpeista.

TUNNEkompassi

B.UP TUNNEKOMPASSI selvittää miten voit työpaikalla. Positiivinen tunneilmapiiri luo pohjaa hyvinvoivalle työyhteisölle, jossa on avoin vuorovaikutus ja tunteiden näyttäminen sallittua.

ELÄMÄNHALLINNAN kompassi

B.UP ELÄMÄNHALLINNAN KOMPASSI Sinulle joka haluat saada näkökulmaa elämääsi. Kompassin avulla voit käydä läpi elämäsi erilaisia osa-alueita, jotta voit aloittaa muutoksen.

B.up syntyi ilosta ja intohimosta

UUDEN ÄÄRELLÄ.

Kiitollisena tunnen tekemiselläni olevan merkitystä. On todella innostavaa nähdä kuinka B.UP on muutoksessa eteenpäin menevä. Liiketoiminnan kehittäminen ja ihmisten toiminta työyhteisössä kiinnostavat minua. Koen tärkeäksi käyttää aikaani yritykseni peruspilareiden rakentamiseen ja huoltamiseen; työvälineiden sekä tutkimusmatkojen sisältöjen kehittämiseen. Yhteistyö asiakkaiden kanssa mahdollistaa menetelmien ja sisällön laadun tarkastelun myös ”asiakkaan silmin”. Asiakkailta saadun palautteen perusteella B.UP Coaching® toimii liiketoiminnan kehittämisessä sekä lisää ihmisten hyvinvointia.

TULEVAISUUS ON TÄSSÄ JA NYT.

Pitkään kokemukseeni, yritysjohdon, myynnin ja asiantuntijoiden kanssa työskentelystä yhdistän uusia kokemuksia, joissa työskennellään B.UP Coaching® menetelmällä. Kokemuksellisesti käsitykseni vahvistuu siitä miten tärkeää on tarkastella vallitsevia olosuhteita säännöllisesti. Näkyväksi tulleelle on mahdollista tehdä tarvittaessa muutoksia. Liiketoiminnan tarkasteluun on tarpeen yhdistää ihmisten tuoman moninaisuuden arvo sekä arvomaailma ja motivaatio. Nämä ratkaisevat lopulta sen miten yrityksen strategia konkretisoituu teoiksi ja suunnitelmien käytäntöön vieminen onnistuu työyhteisössä. Sujuva yhteistyö ja tuloksellinen toiminta vievät eteenpäin.

B.UP:ssa liiketoiminnan ytimen kirkastaminen ja ihmisen identiteetin vahvistaminen on jatkumo. Näkökulmani siihen, miten ihminen yksilönä tai ihmissuhteissa, yrittäjänä tai työntekijänä, löytää tasapainon itsensä kanssa lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toiveemme, halumme sekä päämäärämme muuttuvat aika ajoin ja olennaista onkin selkeyttää ajatuksia matkan aikana. Joustava mieli mahdollistaa muutokseen johtavan toiminnan.

Koemme ja tunnemme muutoksen olevan voimaannuttavaa.

B.UP Katse eteen ja ylös.

Sydämestä käsin, Katja Koskimies

B.UP eli BupUP Oy on coaching-yritys, jonka palveluita ovat liikkeenjohdon konsultointi, työyhteisösovittelu, muutosvalmennus sekä muu coaching ja koulutus. Poikkeuksellisen lähestymistapansa myötä yritys on samassa paketissa elämäntapavalmentaja ja business coach, jonka tavoite on rikastaa yrityskulttuuria ja varmistaa vastuullisuus yrityksissä siten, että se palvelee samalla taloudellista kestävyyttä.

 

BupUP auttaa asiakkaitaan jäsentämään ongelmat ja voittamaan haasteet, jotta esimerkiksi muutosjohtaminen, prosessien kehittäminen, työyhteisön kehittäminen ja toiminnan ohjaus onnistuvat. Valmennusten ja liikkeenjohdon konsultoinnin teemoja ovat mm. sosiaalinen ja taloudellinen kestävä kehitys sekä vastuullisuus niin yritysvastuun, yhteiskuntavastuun kuin sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta. 

 

Valmennusohjelmiin sisältyvät muun muassa mentorointi työyhteisössä, johtamisvalmennus ja prosessien kehittäminen. BupUP pyrkii tukemaan yritysten johtohenkilöstöä ja työntekijöitä kehittämään vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja, joiden avulla parannetaan työyhteisön yhteistyötä, työarjen sujuvuutta, ilmapiiriä ja asiakaspalvelua. Tämän seurauksena B.UPin asiakkaiden myyntiprosessit ja asiakashankinta tehostuvat. B.UP on myös työyhteisösovittelija, joka varmistaa restoratiivisella menetelmällä ja kokemuksella työpaikan työrauhan. Tarjottuja palveluita ovat lisäksi henkilökohtainen coaching tai elämäntapavalmentaminen, joka auttaa asiakkaita kehittämään henkilökohtaisia taitojaan sekä saavuttamaan elämäntapamuutoksia. Kokonaisvaltainen valmennus auttaa asiakkaita saavuttamaan uraan liittyviä tavoitteita ja parantamaan henkilökohtaista hyvinvointia.

 

Yritys uskoo vahvasti vastuullisen liiketoiminnan merkitykseen ja tarjoaa yritysjohdon konsultointia, joka auttaa yrityksiä kehittämään työyhteisötaitojaan ja johtamismallejaan. BupUP:in ratkaisukeskeinen valmentaja auttaa sinua rikastamaan yrityskulttuuria ja asiakkuuksien johtamista, samalla kun edistät koko liiketoiminnan kehitystä.

BupUP Oy
+358 50 3585723
info@bupup.fi

Laskutustiedot
Verkkolaskuna: 003730977939
Verkkolaskujen välittäjä: 003708599126 (Liaison)
Sähköpostitse: fennoa.FI.P.144370-4@docinbound.com
Postitse: BupUP Oy, PL 52691, 01051 LASKU