TERVETULOA TUTKIMUSMATKALLE!

B.UP UUTISIA
MATKAN VARRELTA

B.UP on Luotettava Kumppani. Löydät meidät Vastuu Groupin Zeckit-palvelusta, josta voit helposti tarkistaa onko työn toimittaja hoitanut kaikki tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Palvelun kautta löydät myös aitojen henkilöiden tekemät arvioinnit ja referenssit.

Kohdataan. Rakastu matkaan. Menestytään yhdessä.

B.UP Katse eteen ja ylös ❤️

B.UP Palvelut

Sinä valitset päämäärän - B.UP mukana matkallasi!


B.UP LIIKETOIMINTA KASVUUN  
B.UP Liiketoiminta kasvuun vie yrityksesi tutkimusmatkalle, jolla vahvistetaan liiketoiminnan tavoitteiden täyttymistä.


B.UP MENESTY MATKALLA  
Menesty matkalla vapauttaa ajatuksenvirran muotoilemaan juuri sinulle merkityksellisen tavan elää.


B.UP KOUTSI LÄHELLÄ  
B.UP Liiketoiminta kasvuun vie yrityksesi tutkimusmatkalle, jolla vahvistetaan liiketoiminnan tavoitteiden täyttymistä.

B.UP Palvelut

Sinä valitset päämäärän - B.UP mukana matkallasi!


B.UP LIIKETOIMINTA KASVUUN  
B.UP Liiketoiminta kasvuun vie yrityksesi tutkimusmatkalle, jolla vahvistetaan liiketoiminnan tavoitteiden täyttymistä.


B.UP MENESTY MATKALLA  
B.UP Menesty matkalla vapauttaa ajatuksenvirran muotoilemaan juuri sinulle merkityksellisen tavan elää.


B.UP KOUTSI LÄHELLÄ  

B.UP Koutsi lähellä - mukanasi matkalla liiketoiminnan tai henkilökohtaisen kehittymisen näkökulmasta. Uskalla menestyä.

B.UP TUTKIMUSMATKAT

B.UP TUTKIMUSMATKAT pohjautuvat tieteellisesti tutkittuun tietoon. Tutkimusmatkojen viitekehyksenä toimivat kognitiivinen, positiivinen ja valmentava psykologia sekä organisaatiopsykologia ja johtamisen teoriat. Tutkimusmatkoilla suunnataan kohti haluttua päämäärää. Silloin korostuu ratkaisukeskeisyys.

Tutkimusmatkat kohdistuvat LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN tai JOHTAMISEEN. Oleellinen osa B.UP Tutkimusmatkoja on IHMISTEN VALMENTAMINEN työyhteisön jäsenenä ja ihmisen elämänhallinnan vahvistaminen. Tutkimusmatkoilla on tunnetyöskentely jollain tavalla aina mukana, kun ollaan tekemisissä ihmisten kanssa.

TUTKIMUSMATKAN KESTO vaihtelee aihealueesta riippuen aina 60 minuutin yksittäisistä kohtaamisista pidemmän aikavälin prosesseihin, joilla tavoitellaan PYSYVIÄ MUUTOKSIA TOIMINNASSA. Hyödynnämme joustavasti modernia teknologiaa valmennusvälineenä jolloin lähivalmennusten lisäksi on mahdollisuus etä- tai verkkovalmennukseen TUTKIMUSMATKALLA.

b.UP KOMPASSIT

B.UP Kompassit auttavat sinua saamaan nykyhetken näkyville. Muutokseen on helpompi tarttua, kun tiedostaa tilanteen jossa on. 

business kompassi

B.UP BUSINESS KOMPASSI Sinulle joka haluat helposti käydä läpi liiketoiminnan osa-alueita ja saada näkökulmaa liiketoiminnan kehittämiseen. Menesty matkalla.

TUNNEkompassi

B.UP TUNNEKOMPASSI selvittää miten voit työpaikalla. Positiivinen tunneilmapiiri luo pohjaa hyvinvoivalle työyhteisölle, jossa on avoin vuorovaikutus ja tunteiden näyttäminen sallittua.

ELÄMÄNHALLINNAN kompassi

B.UP ELÄMÄNHALLINNAN KOMPASSI Sinulle joka haluat saada näkökulmaa elämääsi. Kompassin avulla voit käydä läpi elämäsi erilaisia osa-alueita, jotta voit aloittaa muutoksen.

Tapaa asiantuntijamme

B.UP SYNTYI ILOSTA JA INTOHIMOSTA

B.UP SYNTYI ILOSTA JA INTOHIMOSTA

Matkallani olen nähnyt ihmisten tavoittelevan nykyistä miellyttävämpää elämäntapaa. Meillä kaikilla on erilaisia vaiheita elämässämme liittyen esimerkiksi ihmissuhteisiin, henkiseen kasvuun tai työuraan. Halumme ja päämäärämme voivat muuttua aika ajoin ja olennaista onkin kysyä oikeat kysymykset, jotta löydämme myös oikeat vastaukset itsestämme. Vahva sisäinen vauraus auttaa selviytymään erilaisissa muutostilanteissa. Jotta elämämme vastaa arvojamme, meidän on pysähdyttävä välillä hahmottamaan, keitä olemme ja mitä haluamme. Lyhytkin pysähdys riittää.

Lyhyt pysähdys liiketoiminnan tai oman elämän äärelle usein auttaa näkemään, mihin suuntaan pitäisi lähteä. Yrittäjyysmatkani kautta tarjoan välineitä matkalla haluttuun suuntaan. Oleellinen osa minua on halu auttaa valaistumaan omasta luupista ulos. Aikani onkin saanut merkityksellisyyttä, kun olen saanut nähdä käytännössä  B.UP Coachingin toimivan. Nautin suunnattomasti asiakkaitteni silmien kirkastumisesta tai leveästä hymystä oivalluksen hetkellä. Tunnen silloin tekemisilläni olevan merkitystä, ja se tuntuu sydämessä!

Kokemukseni olen kerännyt yritysten välisestä liiketoiminnasta myynnin ja liiketoiminnan tekemisen sekä kehittämisen näkökulmasta 20 vuoden ajalta. Yritysjohdon ja myynnin sparraus sekä liiketoiminnan kehittäminen asiakaslähtöisesti ovat ydinosaamisalueitani. Työtäni on luonnehtinut toimialariippumattomuus, joka on perusta moniulotteiselle näkemykselle. Nämä kerätyt kokemukset ovat saaneet minut uskomaan siihen, että ihmisten sisäsyntyinen motivaatio ja arvojen mukainen elämä ratkaisevat lopulta sen, kuinka suunnitelmien käytäntöön vieminen onnistuu, ja työpaikan yhteistyö sujuu ja tulos syntyy.

Uskon luovani tällä alalla jotain uutta ja kestävää. Minulla on uusi näkökulma siihen, miten ihminen yksilönä tai ihmissuhteissa, yrittäjänä tai työntekijänä, löytää tasapainon itsensä tai liiketoiminnan kehityksen kanssa. Oman sisäisen maailman ymmärtäminen on jatkumo, se ei ole joukko irrallisia asioita.
Tervetuloa kanssani B.UP TUTKIMUSMATKALLE!

-ELÄMÄ ILMAN UNELMIA ON KUIN TAIVAS ILMAN AURINKOA-

KIITOS TEILLE JOTKA OLETTE RINNALLAKULKIJOITANI ❤️ 

 

Katja Koskimies, Yrittäjä

– “Valmennus oli minulle uusi kokemus, jonka koin kivana tapa miettiä asioita ilman ennakko-odotuksia. Valmennus herätti ajatuksia. Asioiden miettiminen ryhmässä sai ajatuskulkua eteenpäin ja toisille urille. Katjalla on erinomaiset ryhmäohjaus- ja keskustelutaidot, selkeä ääni ja tilannetajua. Materiaalit olivat mielenkiintoiset ja laadukkaat.”

BupUP Oy
+358 50 3585723
info@bupup.fi
y-tunnus 3097793-9