Siirry suoraan sisältöön
MENESTYS
ON PIENIÄ
MERKITYKSELLISIÄ
TEKOJA

B.UP - Navigaattorina matkalla

B.UP Liiketoiminta kasvuun -tutkimusmatkat keskittyy liiketoiminnan kehityksen kannalta tarkoituksellisiin tekoihin. Nämä tarkoitukselliset asiat ovat jokaisessa yrityksessä uniikkeja. Yrityksen ytimestä käsin tehty liiketoimintasuunnittelu, myynti- ja markkinointitoimenpiteet sekä palvelumuotoilu ovat tie menestykseen. B.UP Liiketoiminta kasvuun vie yrityksesi tutkimusmatkalle, jolla vahvistetaan liiketoiminnan tavoitteiden täyttymistä. Tutkimusmatkalla yhdistyy yrityksesi vahvuudet asiakaslähtöisyyteen,  parhaat käytännöt liiketoiminnan kehittämiseen ja B.UP Coaching.

B.UP TUTKIMUSMATKAT

B.UP UUDEN ÄÄRELLÄ

B.UP UUDEN ÄÄRELLÄ tutkimusmatkalla kirkastetaan liiketoiminnan ydin ja päämäärä, valitaan keinot sekä rakennetaan konkreettinen polku päämäärään.

B.UP Uuden äärellä on palvelu liiketoiminnan muotoiluun matkalla kohti liiketoiminnalle asetettuja tavoitteita. Tutkimusmatka tuo näkyväksi yrityksesi ytimen ja tarjoaa välineitä liiketoiminnan muotoiluun erilaisissa muutostilanteissa matkalla kohti liiketoiminnalle asetettuja tavoitteita. Luonnollinen osa kokonaisvaltaista liiketoiminnan muotoilua on kasvustrategiaa tukevien uusien liiketoiminta-alueiden suunnittelu.

B.UP Uuden äärellä palvelut tukevat sinua esimerkiksi erilaisissa yhteiskunnallisissa kriiseissä sekä yrittäjyydestä luopumisen tai sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Palvelu tukee myös yrittäjäksi aikovaa, Start up -yrittäjää sekä omistajanvaihdoksessa uutta yrittäjää yrittäjyysmatkalla.

B.UP Uuden äärellä
Johdon valmennus
alkaen 1590 €

B.UP Uuden äärellä
Yksilövalmennus
alkaen 250 €

Hintaan lisätään voimassaoleva alv.

B.UP MYYNNIN YTIMESSÄ

B.UP Myynnin ytimessä tuo välineitä liiketoiminnalle asetettujen myynnillisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Tutkimusmatkalla osaamisen ja prosessien kehittäminen kulkevat yhdessä IHMISTEN aktivoinnin kanssa. Sisäsyntyisen energian ja henkilökohtaisten menestystekijöiden toimiessa motivoitumisen lähteenä luovuus lisääntyy. Onnistunut palveluiden tuotteistus ja markkinointi toimivat perustana tehokkaalle myynnille.

B.UP Myynnin ytimessä on asiakkaan tarpeesta lähtevä kolmivaiheinen prosessi, joista jokainen vaihe on itsenäinen toisiinsa kytkettävä moduuli.

B.UP Myynnin ytimessä
Johdon valmennus
alkaen 1590 €

B.UP Myynnin ytimessä
Ryhmävalmennus myynnille
alkaen 1200 €

B.UP Myynnin ytimessä
Yksilövalmennus
alkaen 150 € / kohtaaminen

Hintoihin lisätään voimassaoleva alv.

B.UP MONINAISUUDEN JOHTAMINEN

B.UP Moninaisuuden johtaminen on matka paremmin toimivaan työyhteisöön.

Tutkimusmatka moninaisuuden johtamiseen lähtee liikkeelle moninaisuuden ymmärtämisestä. Matkan aikana parannetaan itsetuntemusta ja pyritään itseohjautuvuuden lisääntymiseen. Tavoitteena on paremmat itsensä ja muiden johtamistaidot matkalla kohti asetettuja tavoitteita.

B.UP Moninaisuuden johtaminen
Johdon valmennus
alkaen 1590 €

B.UP Moninaisuuden johtaminen
Henkilöstön valmennus
alkaen 1200 €

B.UP Moninaisuuden johtaminen
Yksilövalmennus
alkaen 150 € / kohtaaminen

Hintoihin lisätään voimassaoleva alv.

B.UP JOHDA MATKAA

B.UP Johda matkaa keskittyy johtamistaitojen kehittämiseen esimiesasemassa toimiville.

B.UP Johda matkaa keskittyy johtamiseen, joka tuo näkyväksi yksilöiden ja tiimien vahvuudet. Moninaisuuden johtaminen, henkilöstön hyvinvointi, luovuus ja motivaatio yhdistetään toimiviin liiketoiminnan prosesseihin, jotta liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan.

Tutkimusmatka sopii sinulle, joka toimit työksesi ihmisten kanssa. Koutsauksesta hyötyvät niin isojen yritysten esimiehet, kuin myös pienempien yritysten toimitusjohtajat. Hyvät johtamistaidot ovat perusedellytys matkalla menestykseen.

B.UP Johda matkaa
Johdon valmennus
alkaen 1590 €

B.UP Johda matkaa
Yksilövalmennus
alkaen 250 €

Hintaan lisätään voimassaoleva alv.

BUSINESS KOMPASSI

B.UP BUSINESS KOMPASSI on pika-analyysi Sinulle joka haluat helposti käydä läpi liiketoiminnan osa-alueita ja saada näkökulmaa liiketoiminnan kehittämiseen.

Aloita muutos liiketoiminnassa.

TUNNEKOMPASSI

B.UP TUNNEKOMPASSI selvittää miten voit työpaikalla. Positiivinen tunneilmapiiri luo pohjaa hyvinvoivalle työyhteisölle, jossa on avoin vuorovaikutus ja tunteiden näyttäminen sallittua.

”Katjan poikkeuksellinen rohkeus valmentajana saa ajattelemaan vielä enemmän ja se on ollut minulle hyväksi.”

“Jokainen B.UP Coaching kohtaaminen on ollut miellyttävä, aito ja ajauksia herättävä.”