Siirry suoraan sisältöön

B.UP Konfliktista työrauhaan

TYÖRAUHA.
TYÖYHTEISÖN
ARVOKAS
PÄÄOMA.

B.UP Navigaattorina matkalla

Työyhteisössä työrauha on menestymisen ja hyvinvoinnin edellytys. Konfliktitilanteessa työyhteisösovittelija luo ilmaa tilanteen ympärille ja on tukeva kallio johon nojata. Timo Pehrman on sanonut näin: Sovittelijalla pitää olla aito kiinnostus ja motivaatio sovittelutyötä kohtaan, humaani ihmiskäsitys ja hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.”

SOVINTO.

Matka ristiriitatilanteesta sovintoon koskettaa kaikkia työyhteisön jäseniä. Riita on ikävä, vähintään kahden ihmisen välinen, tilanne. Sopimatta jätettynä riita muhii ja koskettaa lopulta koko työyhteisöä. Syntyy konfliktoitunut tilanne, jossa työskentely ahdistaa ja työ sujuu tahmeasti.

Työrauhan palauttaminen onnistuu, kun on yhteinen tahtotila. Sovinto syntyy, kun riidan osapuolet ottavat vastuun omalta osaltaan tilanteesta. Tulkinnasta luopuminen ja ymmärryksen lisääminen keskustelemalla pitävät yllä sovintoa.

B.UP KONFLIKTISTA TYÖRAUHAAN etenee restoratiivisen työyhteisovittelu–mallin mukaisesti. Palvelu soveltuu jo konfliktoituneen tilanteen läpikäyntiin ja sovinnon tekemiseen. Prosessi on nopea ja tehokas ratkaisemaan työpaikan ristiriitatilanteet.

Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään työntekoon. Sovitteluprosessi on aina oppimismatka konfliktin osapuolille. Sovittelusta syntyy kaikkia osapuolia tyydyttävä yhteinen sopimus ja katseet suunnataan kohti tulevaisuutta.

Työyhteisösovittelija kuljettaa sovitteluprosessia eteenpäin kohti sopua.

Palvelu enintään 10 henkilölle sisältää seuraavat vaiheet

Tilanteen läpikäynti johdon kanssa 2 h
Informaatiotilaisuus konfliktin osapuolille sovitteluprosessin kulusta 1 h
*Yksilö- tai parikeskustelu konfliktin osapuolien kanssa 60 min/hlö (max 2 hlö)
**Sovittelutilaisuus ja sopimus 3 h
Seurantatilaisuus 2 h

Palvelumaksu alkaen 3 150 €

*Yksilö- ja parikeskustelut 250 € / hlö tai pari
**Ylimenevät tunnit 150 € / alkava tunti

Hintaan lisätään voimassaoleva alv.

“On ylipäätään hyvää ja arvokasta saada aikaa omien näkemyksien esille tuontiin ja asioista puhumiseen yhdessä jonkun objektiivisen ihmisen tukemana. Ajatusten jakaminen tuo uudenlaisia näkökulmia ja sopu alkaa tuntumaan helpommalta, mahdolliselta. Tietysti tietty työ on itse kunkin tehtävä, eikä vastauksia Koutsi voikaan antaa. Saatiin paljon rohkaisua. Ja sovinto!