Siirry suoraan sisältöön

B.UP Coaching® menestys- ja muutosvalmennus – Johdattaa menestykseen

Menestys seuraa hyvin johdetusta muutoksesta. B.UP Coaching® on ainutlaatuinen, sekä yksilön, tiimin että koko yrityksen kasvuun ja kehitykseen tähtäävä valmennusmenetelmä. Et tarvitse erityisiä ongelmia ratkaistavaksi, sillä lähdemme B.UP Coachingissa® liikkeelle myönteisyydestä negatiivisuuden sijaan: vahvistamme jo olemassa olevia hyviä asioita ja opimme uusia tapoja toimia. Asiakkaiden mukaan menestyspolulla työarjen tai liiketoiminnan mahdolliset ongelmatkin ratkeavat joustavasti vieden eteenpäin työyhteisöä sekä liiketoimintaa.

Muutos ei ole meille itseisarvo, vaan se, mitä muutoksella tavoitellaan: konkreettista ja mitattavaa menestystä.

Sinulle, joka haluat kasvaa ja kehittyä

Liiketoiminnan muutokset vaikuttavat aina myös yrityksessä työskentelevään ihmiseen. Mitä suurempi muutos, sitä tarkemmin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että työntekijät pysyvät varmasti kyydissä.

B.UP Coaching® -menestysvalmennus vastaa samanaikaisesti sekä muutoksen keskellä elävien että menestystä halajavien ihmisten tarpeisiin: se sopii kaikille, joilla on aito halu päästä eteenpäin ja pitää ihmiset mukana muutoksessa. Valmennus soveltuu yhtä lailla niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin tarpeisiin ja kaikenlaisille työyhteisön jäsenille roolista ja toimenkuvasta riippumatta. Valmennamme samanlaisella pieteetillä ja immersiivisuudella niin hallituksia, johtoryhmiä, esihenkilöitä kuin erilaisia tiimejäkin.

Moni muutosjohtamisen valmennus lähtee siitä olettamuksesta, että nykytilassa on jotain pielessä. Fokus on pielessä olevissa asioissa, joita pyritään sitten korjaamaan erilaisin toimenpitein. B.UP Coaching®:ssa lähestytään asioita positiivisemmasta vinkkelistä: menestysvalmennuksen päämäärä on aina työyhteisön, tiimin tai yksilön kasvu ja kehitys. Valmennuksessa rakennetaan tulevaisuuden menestystä keskittymällä heikkouksien sijaan työyhteisön, tiimin ja yksilöiden vahvuuksiin.

B.UP Coaching® on tukenasi, kun kaipaat esimerkiksi:

  1. Uuden näkökulman liiketoiminnan muutokseen; parantaa ymmärrystä siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta muutos saadaan aikaan.
  2. Viedä muutosta eteenpäin; ehkä tiedät jo, mitä pitäisi tehdä, mutta kaipaat apua siihen, miten asiaa kannattaa edistää.
 

Mitä valmennus pitää sisällään?

B.UP Coaching® muuntautuu hyvin erilaisiin tilanteisiin, mutta useimmiten asiakkaamme kaipaa apua johonkin näistä kolmesta tavoitteesta:

  1. yrityskulttuurin muutos
  2. liiketoiminnan muutos
  3. työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen

Ensin luomme yhdessä tavoitteen ja määrittelemme, mitä menestyminen kullekin valmennukseen osallistujalle merkitsee. Asiakkaana voit asettaa esimerkiksi tiimillesi kasvutavoitteen, jossa B.UP Coach sitoutuu sinua tukemaan. Valitusta tavoitteesta riippuvat luonnollisesti niin toimenpiteet kuin valmennuksessa käytettävät työvälineetkin.

Tavoitteen tyypistä riippumatta on kuitenkin aivan oleellista luoda edellytykset menestyä: selvitämme heti valmennuksen alkuvaiheessa, missä muutoksen pitää tapahtua, jotta asetettuihin tavoitteisiin voidaan päästä. Tässä vaiheessa puhutaan tyypillisesti esim. yksilökeskusteluista, ryhmäcoachauksista tai henkilöstölle lähetetyistä sähköisistä kyselyistä. Kyselyiden ja haastatteluiden pohjalta osaamme keskittyä oikeisiin asioihin sekä tarjota konkreettista kättä pidempää niihin asioihin, joita keskusteluissa nousee esiin.

Kun tavoite on kiillotettu kirkkaaksi, rakennamme yhteisen kuvan muutostarpeesta ja luomme konkreettisen menestyspolun sen tavoittamiseksi. Menestyspolulla suurimmat muutokset tapahtuvat valmennuskertojen eli kohtaamisten välillä. Valmennukseen kuuluu tarvittaessa myös kohtaamisten välille konkreettisten omatoimitehtävien suunnittelu, haluttuun suuntaan ohjaavia toimenpiteitä.

Ja kuten kaikissa onnistuneissa menestysmatkoissa, kuljemme rinnalla tukemassa ja pitämässä huolta siitä, että sovittuja askelmerkkejä kuljetaan sekä tarvittaessa muutetaan.

Mitä osallistuminen vaatii osallistujilta?

AVOINTA JA JOUSTAVAA MIELTÄ.

Menestyäkseen on oltava asennetta ja valmiutta kehittyä sekä tehdä muutoksia jopa omiin ajattelumalleihin ja toimintatapoihin. On aivan oleellista ymmärtää, että kaikki muutos tapahtuu itsessä ja omassa toimintaympäristössä.

Jokainen osallistuja vastaa omasta muutoksestaan, mutta organisaation ylimmällä johdolla on silti ratkaisevan tärkeä rooli.  Vain heillä on mahdollista tehdä kestäviä rakenteellisia tai johtamismallin muutoksia, ja heidän esimerkkinsä sitoutua muutokseen on parhaimmillaan suuri voimavara.

Millaisia tuloksia B.UP Coachingista® sopii toivoa?

B.UP Coaching® on siksikin niin palkitseva valmennusmuoto, että välittömiä vaikutuksia nähdään käytännössä heti. Valmennuksen kenties tärkein oppi on, että jokainen työntekijä johtaa itseään ja omaa työtään, eli päätöksentekokyky vahvistuu. Se ei ehkä kuulosta kovin monimutkaiselta opinkappaleelta, mutta vaatii työtä saada jokainen työntekijä ymmärtämään, mitä se tarkoittaa käytännössä.

Isoimmat muutokset tapahtuvat kohtaamisten välissä. Kun valmennuksessa saatuja oppeja viedään käytäntöön, muuttuvat niin työarki kuin ihmisten tunnereaktiotkin. Yhteistyö alkaa sujua, sisäinen motivaatio paranee, ihmisten sitoutuminen lisääntyy ja tyhjäkäynti työtehtävien äärellä vähenee. Huomio suuntautuu kitkan ja muutosvastarinnan sijaan eteenpäin vieviin asioihin ja toimenpiteisiin, joka johtaa asioiden valmistumiseen aikataulussa.

Menestyäkseen organisaatiolla pitää olla jotain, mitä muut eivät voi kopioida. Tuon uniikin kilpailuedun löytäminen ja hyödyntämään oppiminen on yksi tavoitteistamme. Kun keskitytään omaan ydintarpeeseen, jää turha käsienheiluttelu vähemmälle ja asioita voidaan viedä aidosti eteenpäin. Näin paranevat sekä toimintakyky, päätöksentekokyky että toimeenpanokyky.

 

Kuinka kauan valmennus kestää?

B.UP Coaching® skaalautuu hyvin kaikenlaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Teemme sopimuksen sen mukaan, millaiseen tarpeeseen valmennuksen haluatte ja millaisia tuloksia siltä odotetaan. Tyypillisesti teemme esimerkiksi puoli vuotta intensiivisesti töitä yhdessä ja varaamme kohtaamisia pitemmälle tulevaisuuteen.

Miksi juuri B.UP?

B.UP ei ole pelkkää puhetta, vaan toimintaa, ja meillä toimitaan sydämellä. Uskomme vahvasti, että menestys seuraa ilosta, intohimosta ja hyvästä energiasta – kunhan se on suunnattu oikein.

Kyse ei ole pelkästään muutoksesta, vaan menestymisestä. Meille on oleellista, että tehtävät toimenpiteet ovat aidosti vaikuttavia ja johtavat kohti haluttua lopputulosta. B.UP Coach ei kuitenkaan aseta tavoitetta tai päämäärää puolestasi. Hän sitoutuu auttamaan työskentelyssä itse itsellesi asettaman tavoitteen eteen. Ihmisessä itsessään on nimittäin kaikki tarpeellinen.

Tiedätkö, mitä kaikkea B.UP tarkoittaa?

  • Build Unique Person = ihmisessä itsessään on kaikki tarpeellinen ❤️
  • Business UP = tarvitsemme yrityksiä, joilla menee hyvin ❤️
  • Build Unique Process = menestyäkseen yritys tarvitsee toimivat prosessit ja jotain uniikkia, mitä ei voi kopioda ❤️
  • Bubble UP = kuplien suunta on aina ylös ❤️
  • Brave UP = rohkeutta mennä eteenpäin ❤️

Lähdetään yhdessä matkalle kohti menestystä. B.UP Katse eteen ja ylös.

KOHDATAAN. RAKASTU MATKAAN. MENESTYTÄÄN YHDESSÄ.

Katja Koskimies

Tähdentekijä

 

LISÄÄ TARINOITA.

B.UP on Luotettava Kumppani

Tilaajavastuulaki vaatii työn tilaajaa selvittämään, onko työn toimittaja hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Vastuu Groupin omistaman Zeckit-palvelun kautta voi tarkistaa mahdollisen uuden yhteistyöyrityksen tiedot ja samalla

Lue lisää »
Katja Koskimies

Rakkautta, luottamusta ja iloa

Maalla korona tuntuu kaukaiselta. Elämä on rauhallista, seesteistä. Ikkunoista näkyy talven ihmemaa. Parantumisloma päättyy tänään vanhan vuoden kanssa yhtäaikaa. Sisällä iloista, ulkona ”monenlaista” on tullut

Lue lisää »