Siirry suoraan sisältöön

Tekemisen ilosta uuden äärellä

Ensimmäinen tilinpäätös, vanhasta irrottautuminen matkalla kohti unelmaa. Työmatkojen hotelli-illat saivat uudenlaisen sisällön liikunnan rinnalle Coachingista, avaten minulle uudenlaisen maailman myös työpäiviin. Yrittäjyyden siemen tuli kylvettyä vähän kuin huomaamatta suotuisaan maaperään. Tähän hetkeen mennessä matkaan on mahtunut monenlaista mutkaa sekä käännettä. Haasteista huolimatta tai juuri niiden vuoksi olen avoimin mielin ja innokkaana tutkimusmatkalla. On todella innostavaa nähdä kuinka pala kerrallaan B.UP rakentuu ja on muutoksessa eteenpäin menevä.

Suurin osa aikaani on mennyt yritykseni peruspilareiden rakentamiseen eli työvälineiden sekä tutkimusmatkojen sisältöjen kehittämiseen. Työ asiakkaiden kanssa on mahdollistanut menetelmien ja sisällön laadun tarkastelun myös ”asiakkaan silmin”. Asiakkailta saadun palautteen perusteella B.UP Coaching toimii liiketoiminnan kehittämisessä sekä lisää ihmisen hyvinvointia työemässä ja yksityiselämässä. Kiitollisena tunnen tekemiselläni olevan merkitystä!

Tulevaisuus uuden äärellä

Liiketoiminnan kehittäminen kiinnostaa minua ja on ydinosaamistani erilaisista näkökulmista. Pitkään kokemukseeni, yritysjohdon, myynnin ja asiantuntijoiden kanssa työskentelystä, olen yhdistänyt uudet kokemukset joissa työvälineenä on B.UP Coaching. Nämä yhdistetyt kokemukset ovat vahvistaneet käsitystäni siitä, miten tärkeää on pysähtyä tarkastelemaan vallitsevia olosuhteita säännöllisesti. Totuudellisesti. Näkyväksi tulleelle on mahdollista tehdä tarvittaessa muutoksia. Tähän liiketoiminnan tarkasteluun on tarpeen yhdistää ihmisten arvomaailma ja sisäsyntyinen motivaatio. Nämä ratkaisevat lopulta sen miten yrityksen strategia konkretisoituu teoiksi ja suunnitelmien käytäntöön vieminen onnistuu sekä työpaikan yhteistyö sujuu ja tulos syntyy.

B.UP:ssa liiketoiminnan ytimen kirkastaminen ja ihmisen identiteetin vahvistaminen on jatkumo. Näkökulmani siihen, miten ihminen yksilönä tai ihmissuhteissa, yrittäjänä tai työntekijänä, löytää tasapainon itsensä kanssa lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toiveemme, halumme sekä päämäärämme muuttuvat aika ajoin ja olennaista onkin selkeyttää ajatuksia matkan aikana, jotta tarvittavat muutokset on mahdollista tehdä. Elämää muutoksessa!

B.UP Katse eteen ja ylös ❤️
KOHDATAAN.
RAKASTU MATKAAN.
MENESTYTÄÄN YHDESSÄ.

Tervetuloa B.UP TUTKIMUSMATKALLE

Katja Koskimies
Toimitusjohtaja
B.UP Coaching
katja.Koskimies@bupup.fi
P. +358 50 35 85 723

LISÄÄ TARINOITA.

Katja Koskimies

Tervetuloa B.UP maailmaan

B.UP SYNTYI ILOSTA JA INTOHIMOSTA. Sisäisen motivoitumisen ja omien arvojen mukaisen elämän mahdollistaminen on tärkeää. Yrittäjyysmatkani kautta tarjoan välineitä miellyttävän elämäntavan löytämiseen. Oleellinen osa minua

Lue lisää »