Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » B.UP Rikastavat palvelut » B.UP Uuden äärellä

B.UP Uuden äärellä

MENESTYS
ON PIENIÄ
MERKITYKSELLISIÄ
TEKOJA.

B.UP Uuden äärellä - palvelu on menestys- ja muutosvalmennusta

Liiketoiminnan muutokset vaikuttavat aina ihmiseen. Merkitykselliset teot ovat jokaisessa yrityksessä ainutlaatuisia ihmisten tekemistä asioista muodostuvia kokonaisuuksia. Yhdistämällä yrityksesi liiketoiminnan vahvuudet ja työyhteisön rikastavan vaikutuksen tulevaisuuden unelmasta tulee saavutettava päämäärä. 

B.UP Coaching® tuo objektiivisen näkökulman liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Menestymistä ja haluttua muutosmatkaa tuetaan konkreettisilla keinoilla jotka avaavat sekä sitouttavat henkilöstöä matkan eri vaiheissa kohti päämäärää. 

B.UP Coaching® –menetelmässä osaamisen ja prosessien kehittäminen kulkevat yhdessä johtajuuden syventämisen ja ihmisten työyhteisötoimijuuden aktivoinnin kanssa. Onnistumisen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkityksellistä on itsetuntemus, motivaatio ja sitoutuminen.

B.UP Uuden äärellä -palvelun suunta valitaan asiakkaan tarpeen mukaan. Yhteistyölle asetetaan selkeät tavoitteet ja tutkimusmatkasta suunnitellaan konkreettinen menestyspolku kohti päämäärää.

STRATEGIANA TULEVAISUUS.

B.UP Uuden äärellä matkalla voit keskittyä liiketoiminnan muotoiluun erilaisissa muutostilanteissa ja yrityksen tai yrittäjyyden eri vaiheissa päämääränä saavuttaa liiketoiminnalle asetettuja tavoitteita. Luonnollinen osana palvelua on kasvustrategiaa tukevien toimenpiteiden ja uusien liiketoiminta-alueiden suunnittelu.

B.UP Uuden äärellä voit suuntautua Myynnin Ytimeen, jolloin keskitytään  liiketoiminnalle asetettujen myynnillisten tavoitteiden saavuttamiseen. Matkalla myyntiosaamisen ja -prosessien kehittäminen kulkevat yhdessä IHMISTEN aktivoinnin kanssa. Sisäsyntyisen energian ja henkilökohtaisten menestystekijöiden toimiessa motivoitumisen lähteenä luovuus lisääntyy. Luonnollisesti onnistunut palveluiden tuotteistus ja markkinointi toimivat perustana tehokkaalle myynnille.

B.UP Uuden äärellä matkalla palvelussa on mahdollista keskittyä johtamismallin ja johtamisen taitojen kehittämiseen osana yrityskulttuuria. B.UP Coaching® edistää johtamistyön intensiteetin kehittymistä ja tukee siirtymistä johtamisesta johtajuuteen, tulevaisuuden menestystekijään.

B.UP Uuden äärellä menestyspolulla moninaisuuden johtaminen, henkilöstön hyvinvoinnista kumpuavat luovuus ja motivaatio yhdistyvät toimiviin liiketoiminnan prosesseihin. Siirtyminen johtamisesta johtajuuteen laajentaa johtamisen käsitettä. Tuloksena yrityskulttuuri jossa kuljetaan sujuvasti kohti liiketoiminnalle asetettuja tavoitteita.

B.UP Uuden äärellä -palvelu yrityksille, joissa on tunnistettu liiketoiminnan sekä johtamisen kehittämisen tarpeellisuus ja laadukas ihmisten sekä asioiden johtaminen nähdään osana vastuullista yrityskulttuuria.

Palvelumaksu alkaen 1 990 €.

Hintaan lisätään voimassa oleva alv.

“Hyvin johdettua keskustelua kohti päämäärää. Kaikkien mielipiteet ja ajatukset otetaan hyvin huomioon. Täytyy vielä mainita, että kohtaamisissa on hyvä tunnelma ja rempseä meininki.”

“Olemme saaneet kuvattua yrityksen tilanteen. Konkreettiset työvälineet johdonmukaiseen työskentelyyn on lisännyt suunnitelmallisuutta.”

“Näkökulma johtamiseen on laajentunut. Valmiudet toimia erilaisissa arjen tilanteissa ovat vahvistuneet.”

“Rohkeus ottaa vaikeitakin asioita puheeksi on lisääntynyt ja ristiriitatilanteet ovat vähentyneet sen myötä.”