Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » B.UP Rikastavat palvelut » B.UP Rikastavat starttipalvelut

B.UP Rikastavat starttipalvelut

TEE NÄKYVÄKSI.
Yksinkertaista, mutta
merkityksellistä.

B.UP - Navigaattorina matkalla

Menesty rikastamalla. B.UP Coaching® on menestys- ja muutosvalmennusta, jossa yhdistyvät liiketoiminnan kehittämisen parhaat menetelmät life coaching prosessiin. Muutoksen kolme kerrosta kirkastaa liiketoiminnan ydintä, vahvistaa ihmisen identiteettiä ja lisää työyhteisön hyvinvointia menestysmatkalla kohti asetettua päämäärää. 

B.UP RIKASTAVA Työyhteisö

Työyhteisössä on tulevaisuuden voimavara.
B.UP RIKASTAVA TYÖYHTEISÖ -palvelu yhdistää liiketoiminnan, työyhteisön sekä ihmisen yksilölliset menestystekijät konkreettisia toimenpiteitä sisältäväksi menestyspoluksi. Menestyspolulla työskennellään aktiivisesti yrityksen johdon sekä työyhteisön kanssa B.UP Coaching® menetelmällä. Johdon kohtaamisissa syvennytään liiketoiminnan näkökulmasta vallitseviin olosuhteisiin ja määritellään haluttu suunta sekä yhteistyön tavoitteet.

B.UP RIKASTAVA TYÖYHTEISÖ -palveluun voidaan liittää B.UP Rikastava työyhteisö -kompassi. Kompassin sisältö valikoituu työyhteisön ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta tavoitteena lisätä ymmärrystä työyhteisön arjesta. Tulokset avaavat näkökulmia laajemmalle ymmärrykselle työarjen sujuvuudesta hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden näkökulmista. Vaihtoehtoisesti alustukseen voidaan hyödyntää kolmannen osapuolen henkilöstökyselyn tuloksia.

B.UP RIKASTAVA TYÖYHTEISÖ lähikohtaamiset vahvistavat muutoksen kolmea kerrosta aktivoiden uudet oivallukset arjen tekemiseksi. Sisältö lähikohtaamisiin rakennetaan Kompassin tulosten ja työyhteisön työarjen sekä liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Yhteisen ajan merkityksellisyys näkyy osallistujan henkilökohtaisen osaamisen kehittymisenä ja aktivoitumisena arkipäivän tekemiseksi. Yritykselle muodostuva menestyspolku on konkreettinen ja toteutettavissa oleva.

B.UP UUDEN ÄÄRELLÄ -palvelu on joustava mahdollisuus varmistaa menestyspolun konkretisoituminen ja toteutuminen työyhteisössä. Palvelu rakentuu tarpeeseen sopivista moduleista varmistamaan tulevaisuuden menestystekijöitä.

B.UP RIKASTAVA TYÖYHTEISÖ

Palvelumaksu alkaen 1 590 €

Hintoihin lisätään voimassaoleva alv.

B.UP RIKASTAVA JOHTAMINEN

Laadukas johtaminen on liiketoiminnan sydän.
B.UP RIKASTAVA JOHTAMINEN - palvelu edistää B.UP Coaching®- menetelmällä johtamistyön intensiteetin kehittymistä ja tukee siirtymistä johtamisesta johtajuuteen. Palvelu soveltuu työyhteisössä ihmisten sekä asioiden johtamistyötä tekeville henkilöille, kuten yritysjohdolle, johtoryhmille, esihenkilöille ja asiantuntijaroolissa työskenteleville.

B.UP RIKASTAVA JOHTAMINEN –palvelu kehittää yksilön, tiimin ja työyhteisön johtamistaitoja. Palveluun voidaan liittää B.UP Johtamistaito - kompassi tai kolmansien osapuolten johtamistaitojen kehittämiseen tarkoitettuja työvälineitä. Löydöksiin syvennytään lähikohtaamisissa B.UP Coaching® -menetelmällä. Oivallukset johtamistaitojen kehittämistarpeista lisäävät ymmärrystä arkipäivän johtamistilanteista. Menestyspolulla tehdyt havainnot kehittymisestä lisäävät työarjen sujuvuutta ja vähentävät kuormitusta.

B.UP RIKASTAVA JOHTAMINEN –palvelun menestyspolku toimii erinomaisena suunnannäyttäjänä työyhteisön johtamismallin ja yksilön johtamistaitojen kehittämiselle. Menestyspolulla on mahdollista hyödyntää B.UP UUDEN ÄÄRELLÄ -palvelua. Palvelu rakentuu tarpeeseen sopivista moduleista varmistamaan tulevaisuuden menestystekijöitä.

JOHDA LAADUKKAASTI KOHTI TULEVAISUUTTA.

B.UP RIKASTAVA JOHTAMINEN - starttimatka

Palvelumaksu alkaen 1 990 €

Hintoihin lisätään voimassaoleva alv.

B.UP RIKASTAVA HALLITUSTYÖ

Hallitustyö on tulevaisuuden suunnan näyttäjä.
Tehokkaasti työskentelevä hallitus luo suunnan yrityksen menestykselläälle liiketoiminnalle. B.UP RIKASTAVA HALLITUSTYÖ -palvelu syventää B.UP Coaching® -menetelmällä hyvän hallitustyön periaatteiden merkitystä. Sisältö tarkentuu tarpeen mukaan, joten palvelusta hyötyvät pitempään hallitustyötä tehneet sekä uudet hallituksen jäsenet.

B.UP RIKASTAVA HALLITUSTYÖ –palvelu edistää hallituksen toimivuutta ja tuo näkökulmaa tulevaisuuden strategiatyölle. Huomio suuntautuu hankaluusharhasta tai optimismikuplasta tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Palvelu toimii erinomaisesti alustana tulevaisuustyölle tukien hallitustyön strategisten tavoitteiden toteutumista ja työyhteisön matkaa kohti tulevaisuutta.

Strateginen matka on hallituksen, toimitusjohtajan ja työyhteisön yhteinen matka. Se millä intensiteetillä yhteiseen matkaan paneudutaan ratkaisee sen, miten hyvin haluttuun päämäärään päästään. Tutustu myös B.UP UUDEN ÄÄRELLÄ -palveluun.

B.UP RIKASTAVA HALLITUSTYÖ

Palvelumaksu alkaen 2 490 €

Hintoihin lisätään voimassaoleva alv.

BUSINESS KOMPASSI

B.UP BUSINESS KOMPASSI on pika-analyysi Sinulle joka haluat helposti käydä läpi liiketoiminnan osa-alueita ja saada näkökulmaa liiketoiminnan kehittämiseen.

Aloita muutos liiketoiminnassa.

TUNNEKOMPASSI

B.UP TUNNEKOMPASSI selvittää miten voit työpaikalla. Positiivinen tunneilmapiiri luo pohjaa hyvinvoivalle työyhteisölle, jossa on avoin vuorovaikutus ja tunteiden näyttäminen sallittua.

”Hyvä osallistava ote saa pidettyä mielenkiinnon yllä. Keskustelu muutoksesta on eteenpäin vievää.”

“Oleellista on luottaa tiimiläisiin ja tiimiläisillä on oikeus luottaa esihenkilöön.” 

“Sain ennakkoajatuksille vastinetta. Loistava veto. Nautin.”

“Ensireaktio oli vetäytyä kuoreen, mutta avoimuus puri.”