Siirry suoraan sisältöön

Avoin mieli riittää

Kirjoittaminen tuottaa minulle hyvää mieltä. Edellisestä pitemmästä tarinastani on kulunut kuitenkin jo yli vuosi. Muistiinpanoissani on useita alkuja. Alkuja, jotka ovat syntyneet erilaisissa tilanteissa ja tunnetiloissa. Ajatuksia, tunteita ja kokemuksia. Tämäkin tarina pitää sisällään oppimismatka. Matkan, jonka aikana olen löytänyt uusia näkökulmia ja mennyt eteenpäin.

Yksi merkityksellinen alku syntyi kesälomallani lukiessani Tuulen varjo kirjaa. Havahduin ajatukseeni ”Mitä tuolle kärpästen invaasiolle terassilaseihin voi tehdä.” Keskeytin lukemisen. Hymyilin. Ongelma ratkeaa viimeistään syksyn tullen. Annoin ajatusten jatkaa vaelteluaan. Katselin juuri valmistunutta terassin lasitusta. Lasit ovat pihan perältä. Kauan sitten ne kulkeutuivat tontille odottamaan uutta elämää. Lasitusta rakentaessa sekoittui vanha ja uusi.

Menneisyys ja nykyisyys. Se on meillä kaikilla. Sinä päätät mitä menneisyydestä kannat mukanasi. 

Mikä ihmeen hankaluusharha?

Tammikuun alussa istuin täällä maalla ja lueskelin Sitran Megatrendit 2023; muutosten kokonaiskuva -julkaisua. Muutoksesta kirjoitan tässä tekstissä erilaisesta näkökulmasta. Yllätyin tänään, avatessani Megatrendit 2023 tarkastaakseni muutamia lainauksia, havaitessani päivityksen julkaisun nimessä. Päivitetty nimi, Megatrendit 2023; Ymmärrystä yllätysten aikaan, puhuttelee otsikkotasolla eri tavalla. Otsikossa on iso sisältö.

Ymmärryksen lisääminen vie aina eteenpäin. Elettiin sitten yllätysten aikaa tai aivan tavallista arkea.

Tulevaisuudesta on hyvä ymmärtää sen olevan kokoelma erilaisia opittuja ja eri tahojen esittämiä näkemyksiä toivottavista ja ei-toivottavista asioista. Olemme niin tottuneita osaan näistä näkemyksistä ja vallitseviin olosuhteisiin, että kyseenalaistaminen on välillä vaikeaa, vaikka ne eivät veisikään meitä toivottuun suuntaan. Ajaudumme vähän kerrallaan hankaluusharhaan.

”Hankaluusharha tarkoittaa käsitystä tarvittavasta muutoksesta hankalampana kuin mitä se todellisuudessa on. Hankaluusharhaan liittyy myös käsitys muutoksesta luopumisena.” Megatrendit 2023.

Luopumisen ja irti päästämisen käsitteet ovat ajansaatossa saaneet negatiivisen kaiun. Toisinaan muutosprosessi muistuttaakin suruprosessia vaiheiltaan. Ensin mieli kieltäytyy ymmärtämästä tapahtunutta tai muutoksen tarpeellisuus. Olemme varmasti kaikki kuulleet lauseen ”ennen oli paremmin”. Seuraavaksi siirrytään reaktio vaiheeseen, jossa etsitään syyllisiä tai koetaan voimakkaita tunteita, negatiivia erityisesti silloin, jos muutos ei miellytä. Huomioitavaa on, että usein tällaisessa tilanteessa pelon tunne on ohjaajan paikalla. Käsittelyvaiheessa tunteet voimistuvat sekä argumentit puolesta ja vastaan käyvät kiivasta väittelyä. Viimein tulee helpotus. Vai tuleeko? Hyväksyntä voi olla raskas taakka, jos hartiat painuvat kumaraan ja mieli on apea. Rakennamme itsellemme hankaluusharhaa, josta on mahdollista päästä tulevaisuusajattelulla.

Tulevaisuusajattelija katsoo rohkeasti vallitsevia olosuhteita ja ymmärtää, että muutokseen liittyvä luopuminen ja irti päästäminen luo tilan halutulle tulevaisuudelle. Rohkeutta on ottaa merkityksellisiä askelia eteenpäin kohti päämäärää.

Optimisti oivaltaa.

Millaisia päätöksiä olet tehnyt? Tänään tehdystä päätöksestä seuraa tulevaisuudessa muutos. Usein muutokseen johtavaa päätöksentekoa estävät vakiintuneet ajattelumallit ja oletukset, joiden tarkastelu avoimesti on vaikeaa. Muutos voi tapahtua, kun kyseenalaistamme olemassa olevia totuuksia positiivisessa ilmapiirissä, rakentavasti. Esittämällä uudenlaisia kysymyksiä on mahdollisuus havaita erilaisia vaihtoehtoja. Ajatus-, tunne- ja käyttäytymismallien tiedostaminen yhdessä eteenpäin menoa estävien organisaatiorakenteiden tunnistamisen kanssa avaa silmiä muutostarpeelle.

”Tulevaisuusresilienssi edellyttää nykyisten muutosten ymmärtämistä, toisenlaisten tulevaisuuksien kuvittelua ja aktiivista toimintaa kohti toivottavaa tulevaisuutta.” – emeritaprofessori Sirkka Heinonen Megatrendit 2023.

Muutoskyvykkyyttä edistää muutostarpeen ymmärtäminen ja hyväksyminen. Muutosta edeltää aina päätös. Huomioitavaa on, että päätöksen tekee aina ihminen tai ihmiset. Muutos on liiketoiminnan näkökulmasta aika lailla tekninen asia, mutta ihmisille muutos on parhaimmillaan poreileva ja mukavalla tavalla jännittävä mahdollisuus.

”Tulevaisuusresilienssi on paitsi kykyä selviytyä eteen tulevista haasteista, kriiseistä ja yllätyksistä, myös samalla kyvykkyyttä uudistua ja oppia niistä.”  – emeritaprofessori Sirkka Heinonen Megatrendit 2023.

Siihen miten suhtaudumme muutokseen vaikuttaa menestystekijöistä erityisesti kokemuksemme. Kokemukset aiemmista muutostilanteista. On mielenkiintoista, miten mielemme aktivoi taakkasiirtymiä tunnetasolla. Negatiivisista taakkasiirtymistä on peräisin paljon viljelty sanonta ”pessimisti ei pety”. Mitä tapahtuu mielessämme, kun tämä korvataan uudella sanonnalla ”optimisti oivaltaa”? Suhteemme muutokseen muuttuu, kun avaamme itsemme mahdollisuudelle. Sisäisellä puheella voimme vaikuttaa omassa mielessämme siihen, mitä tunnemme ja miten toimimme muutostilanteessa. Pieni muutos ajattelumallissa johtaa parhaimmillaan tunnetilan positiiviseen muutokseen joka tuo mukanaan eteenpäin vievää toimintaa.

Johtaminen muutostilanteessa

Muutosjohtamisesta puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Oppaitakin löytyy joka lähtöön. Kuitenkin usein kuulen johtamistyötä tekevien kokevan riittämättömyyttä muutostilanteissa. Riittämättömyyden tunne hiipii kuin yllättäen. Tunne leviää ja kasvaa. Yllätyksissä piehtaroiminen ja epävarmuus tulevaisuudesta tai omasta kyvykkyydestä tai tarpeellisuudesta syö sisältä päin lopulta jokaista työyhteisössä. Huomio kiinnittyy mahdollisuuksista hankaluusharhaan. Hankaluusharhaan, jonka rakennamme väistämällä muutoksen tuomia tai muutoin työarjessa olevia henkisiä paineita tai konkreettisia ongelmia.

Ihmisillä on perustarve tuntea olevansa turvassa. Myös työssä. Yksinkertainen resepti turvallisuuden tunteen lisäämiseen on ymmärryksen lisääminen muutoksen kokonaiskuvasta. Tässä siirrytään johtamisesta johtajuuteen. Johtajuuteen, jossa esihenkilö omasta roolistaan käsin tukee työyhteisön jäseniä muutosprosessissa ja johtajuuteen, jossa työyhteisön jäsenet ovat aktiivisia toimijoita. Turvallisuuden tunne lisääntyy luovuttaessa hähmäisistä haasteista ja ongelmat ratkaistaan silloin, kun ne syntyvät. Avoimuus ja asiallinen asioiden käsittely vahvistaa keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa yrityskulttuuria.

Tulevaisuus ei tapahdu itsestään, vaan se tehdään yhdessä, jokapäiväisillä valinnoilla ja toimilla.

Sinä päätät.

KOHDATAAN. RAKASTU MATKAAN. MENESTYTÄÄN YHDESSÄ.

B.UP Katse eteen ja ylös ❤️

Katja Koskimies

LISÄÄ TARINOITA.